22t tracked excavator CAT 320EL

Price

€ / h

Price with VAT (21%)

€ / h

Tehnikas vienība

Aprēķināt nomas izmaksas

(minimālais nomas periods dienā - 8 stundas)

Plānotais stundu skaits

Tehnika un operators

Degviela

Kopā

Kopā ar PVN (21%)

Price includes:

Operator

Available extra costs:

transportēšana, speciālās uzkabes, fuel

General parameters

Brand / Model

CAT 320EL

Possible equipment/attachments

Manual bucket

1.2m³

Secondary shears

2t

Hydraulic hammer

1.2t

Grab bucket

Slope bucket

1.2m³

Trench bucket

Bucket with holes

Profile bowl

Technical info

Digging depth

6.7m

Reach horizontally

9.85m